Rapporter

Med Lagerkoll kan du skapa rapporter över lagerhanteringen. Rapporterna hittar du i sidomenyn, välj Lager Rapporter – översikt.  Följande rapporter kan skapas:  

  • Lagervärdesrapport
  • Värde i kundordrar
  • Antal i kundordrar
  • Ordervärde per kund
  • Orderbokat antal per artikel – “hämtar ut kundordrar som är skapade inom datum-intervallet, inte de som ska levereras inom intervallet. Så rapporten visar när artiklarna bokades, inte när de ska levereras”
  • Ordervärde per artikel
  • Försäljning per konto
  • Lagerprognos per artikel
  • Leverans per kund
  • Utleveransrapport

Vid varje rapport finns information om vad rapporten innebär.