Rapporter

Med Lagerkoll kan du skapa rapporter över lagerhanteringen. Rapporterna hittar du i sidomenyn, välj Lager Rapporter – översikt.  Följande rapporter kan skapas:  

  • Lagervärdesrapport
  • Värde i kundordrar
  • Antal i kundordrar
  • Ordervärde per kund
  • Orderbokat antal per artikel – “hämtar ut kundordrar som är skapade inom datum-intervallet, inte de som ska levereras inom intervallet. Så rapporten visar när artiklarna bokades, inte när de ska levereras”
  • Ordervärde per artikel
  • Försäljning per konto
  • Lagerprognos per artikel
  • Leverans per kund
  • Utleveransrapport

Vid varje rapport finns information om vad rapporten innebär. 

Lagervärde

Här kan du se lagervärde och lagervärde FIFO för ditt lager över tid. Med tillägget import/export kan du även exportera ett lagersaldo för ett tidigare datum.

Utleverans

Här kan du se alla artiklar som är orderbokade och ska levereras ut. Listan kan sorteras för att underlätta prioritering och plockning.

Övriga rapporter